Events, Meetings and Reports

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

Bulgarian Society of Individual Psychology

Жанета Стойкова (Zhaneta Stoykova),Тиха Делчева (Tiha Delcheva)

Резюме

Навършват се две години от основаването на Българското общество по Индивидуална психология, което беше създадено по инициатива на преподаватели и студенти от Тракийски университет. Това е поводът да бъдат представени целите на дружеството и дейността му през изминалия период.

Ключови думи: индивидуална психология

Abstract

It has been two years since the Bulgarian Society of Individual Psychology was founded on the initiative of Trakia University faculty members and students. On the occasion of its first anniversary, the goals of the Society and its activity over the course of the last year will be presented in this article.

Keywords: individual psychology

Psychological Thought, 2013, Vol. 6(1), doi:10.5964/psyct.v6i1.59

Received: 30 January 2013. Accepted: 19 February 2013. Published (electronic): 30 April 2013.

*Corresponding author at: Educational Faculty, Trakia University, 9, Armeyska Street, 6010 Stara Zagora. E-mail: jj_stoykova@yahoo.com

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

През март 2013 година се навършват две години от основаването на Българското общество по Индивидуална психология, което беше създадено по инициатива на преподаватели и студенти от Тракийски университет. Неговото учредяване беше резултат от 15-годишното сътрудничество между Тракийски университет в Стара Загора и Международния Адлериански Институт (ICASSI) и работата по последния съвместен тригодишен проект, насочен към повишаване на качеството на обучение на студентите.

Първият избран почетен председател на Обществото е д-р Франсис Уолтън от Южна Каролина, САЩ, преподавател във Факултета на Международния Адлериански Институт и член на Съюза на учените, клон Стара Загора, а проф. д-р В. Видев, председател на Съюза на учените в Стара Загора е предложен за почетен член на Обществото. Учредено от неголяма група ентусиасти, днес Обществото наброява 25 активни членове от Тракийски университет, Югозападен университет «Неофит Рилски», Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий» и повече от 100 приятели и симпатизанти във Facebook.

Българското общество по Индивидуална психология споделя ценностите на идеите на Алфред Адлер, Рудолф Драйкурс и техните съвременни последователи и допринася за тяхното прилагане в професионалната практика и живота. Основни форми на разпространение на водещи идеи и добри съвременни практики в тази област са собствената професионална дейност на участниците, свързана с консултиране, мениджмънт, обучение на студенти и квалификация на учители, педагогически съветници, училищни психолози и консултанти, научно-изследователска дейност и популяризиране на нейните резултати на научни форуми. Обществото съдейства за получаване на стипендии за обучение в летните сесии на ICASSI и натрупване на фонд за литература по индивидуална психология в библиотеките на Тракийски университет и регионална библиотека «Захари Княжески» в Стара Загора.

Българското общество по Индивидуална психология има свой устав и програма, които са в съответствие с Конституцията на Международната Асоциация по индивидуална психология.

В дейността си то ползва опита на Международния Адлериански Институт (ICASSI), на Aдлерианското общество в Южна Каролина, САЩ и на Международната Асоциация по индвидуална психология (IAIP).

През изминалия период дейността на Българското общество по Индивидуална психология беше насочена към интегрирането му с международните структури и световната организация чрез участие на негови членове в работата на 25 международен конгрес по Индивидуална психология, който бе проведен през м. юли 2011 година в гр. Виена, Австрия.

Една от последните му прояви е свързана с международното сътрудничество и поканата към Антеa Милър от Кембридж, Великобритания, съпредседател на ICASSI, която посети България през пролетта на 2012 година и изнесе цикъл лекции и тренинги на тема «Комуникация и социална реципрочност» в Тракийски университет.

През м. септември 2012 години с активното съдействие на ръководството и членове на Обществото беше подписан 4 годишен договор за сътрудничество между Тракийски университет и Международния Адлериански Институт (ICASSI).

На 13 ноември 2012 година със съдебно решение на Окръжния съд в Стара Загора беше призната юридическата самостоятелност на Българско общество по индивидуална психология. Неговото основаване и дейност е още един опит на българските интелектуалци да впишат българската наука и практика в съвременното европейско и световно научно пространство.

Адресът на уебсайта на Българското общество по индивидуална психология е:

https://sites.google.com/site/bsap2011sz

About the Authors [TOP]

Professor Zhaneta Stoykova, PhD is a lecturer at the Faculty of Education of Trakia University. She is also the head of the Bulgarian Society of Individual Psychology – Stara Zagora.

Professor Tiha Delcheva, PhD is a member of the Board of Directors of the Bulgarian Society of Individual Psychology. She was a lecturer in Developmental and Pedagogical Psychology at the Faculty of Education of Trakia University about 10 years ago. She is a pensioner now. Her contact address is: 33, Graf Ignatiev Street, 6010 Stara Zagora. E-mail: ahit@abv.bg
Creative Commons License
ISSN: 2193-7281
PsychOpen Logo